, , , , , , , , , , , , ,

კომპოსტირების ფხვნილი - ნაკელის გამოსაწვავი


 

კომპოსტირების ფხვნილი - ნაკელის გამოსაწვავი

კომპოსტირების ფხვნილი – ნაკელის გამოსაწვავი
Биопрепараты

100.00 

ბიოპრეპარატები ცხოველებისა და ფრინველის ექსკრემენტების (მყარი და თხევადი ფრაქციის) გადამუშავებისათვის ბაქტერიები კომპოსტისათვის აუმჯობესებს ნარჩენების გახრწნის პროდუქტიულობას და სისწრაფეს, რის შედეგადაც წარმოიქმნება მაღალხარისხიანი სასუქი ნიადაგისთვის. ორგანული მასალის უმრავლესობისათვის საჭიროა 10-15 დღე კომპოსტირების პროცესის დასამთავრებლად. აღნიშნული პრეპარატი ახდენს ნედლი ნაკელის გადამუშავებას (დაწვას) სულ რაღაც 2-3 კვირის განმავლობაში. შესაბამისად ფერმებში აღარ იქნება საჭირო ნედლი ნაკელის წლობით შენახვა მისი გამოწვისთვის. ნაკელის გადამუშავება (გამოწვა) ხდება 2-3 კვირის განმავლობაში რის შედეგადაც მიიღება მაღალკალორიული და პროდუქტიული სასუქი სოფლის მეურნეობის ყველა დარგისთვის. აღნიშნული პრეპარატი ფერმერებს საშუალებას მისცემს შემცირებულ ვადებში აწარმოონს მაღალი ხარისხის სასუქი პროდუქტები, ამასთანავე მოხსნან როგორც სუნის აგრეთვე ადგილისა და დროის პრობლემა

წონა 0.25 kg
ზომები 0.26 × 0.18 × 0.02 cm
Live CHAT