, , ,

მესაქონლეობა


დამხმარე სახელმძღვანელო მესაქონლეებისათვის

მესაქონლეობა
Скотоводства
პალიტრა

30.00 

ეს გამოცემა, რომელიც დამხმარე სახელმძღვანელო იქნება მესაქონლეებისათვის, მოიცავს: გავრცელებული დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებსა და ვაქცინაციის თავისებურებებს; საქონლის გამოზრდა-გამოკვებას; საქონლის ჯიშებსა და მათი შერჩევის მეთოდებს; მოხერხებული, ხარჯთეფექტური ფერმის ნაგებობების აშენებასა და მოვლა-შენახვის ეფექტურ მიდგომებს; ხბოს მოგების პროცედურებსა და გამოზრდის საფუძვებს; მსხვილფეხა რქოსნებთან ქცევისა და მათი დაკვლის ჰუმანურ მეთოდებს; საქონლის მომგებიანად გაყიდვას, კომერციალიზაციას. რადიოკომენტატორი ჰეტერ სმით თომასი მესაქონლეობას 12 წლის ასაკიდან მისდევს. ავტორია წიგნებისა „მსხვილფეხა რქოსნების დაავადებები“ და „სახელმძღვანელო ხბოს მოგების შესახებ“. მისი ნაშრომის შესახებ საუბარია 150-ზე მეტ გამოცემაში.

წონა 3კგ
Live CHAT