დახასიათება: სწრაფად ხსნადი შუშხუნა ტაბლეტი, გამოიყენება უმთავრესად სამეურნეო დაწესებულებებში წყლის, აგრეთვე ხელსაწყოების, საკვებურების, სარწყულებლების და ინსტრუმენტების სადეზინფექციოდ. გახსნისას წარმოიქმნება თავისუფალი ქლორის გარკვეული კონცენტრაცია, რაც უზრუნველყოფს დეზინფექციას. აქვაპუას ტაბლეტებით დეზინფიცირებული წყალი უსაფრთხოა მიკრობიოლოგიური თვალსაზრისით ყველა სახის ცხოველისა და ფრინველისათვის.

წონა 0.3 kg
Live CHAT